Badania profilaktyczne
(wstępne, okresowe, kontrolne)


Zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 1997 o służbie Medycyny Pracy każdy pracodawca ma obowiązek kierować pracowników na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy.


Badanie profilaktyczne - wstępne
Badaniom tym podlega nowy pracownik (bez względu na to, czy posiada badania lekarskie przeprowadzone u poprzedniego pracodawcy) lub przy zmianie czynników środowiska miejsca wykonywanej przez niego pracy.
Pracodawca nie może dopuścić pracownika do pracy bez aktualnych badań stwierdzających brak przeciwwskazań do wykonywania czynności na określonym stanowisku.


Badanie profilaktyczne - okresowe
Obowiązuje wszystkich pracowników. Badanie okresowe wykonywane jest przed upływem terminu ważności poprzedniego zaświadczenia a ich częstotliwość zależy od rodzaju wykonywanej pracy. (W przypadku zmiany pracodawcy termin ważności zaświadczenia wydanego u poprzedniego pracodawcy traci ważność.)


Badanie profilaktyczne - kontrolne
Obowiązuje pracowników którzy byli niezdolni do pracy dłużej niż 30 dni.