Medycyna pracy

Medycyna pracy określa jaki mogą mieć wpływ niekorzystne czynniki środowiska w miejscu w którym pracuje człowiek.
Zgodnie z "Ustawa Kodeks Pracy" pracodawca ma obowiązek kierować każdą zatrudnioną osobę na badania profilaktyczne z zakresu medycyny pracy, w celu określenia predyspozycji danej osoby do wykonywania czynności na stanowisku pracy.

Nawiązując z nami współpracę otrzymują Państwo gwarancję wywiązania się z obowiązków "Pracodawcy" wobec "Pracownika" wymaganych przez przepisy "Kodeksu Pracy".


eraMed w ramach medycyny pracy wykonuje:

  • Badania profilaktyczne
  • Badania dla celów sanitarno – epidemiologicznych
  • Badania osób ubiegających się o prawo jazdy lub kierujących pojazdami
  • Badania kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych oraz do szkół wyższych
  • Badanie osób ubiegających się lub posiadających licencję pracownika ochrony
  • Badanie osób zawodowo narażonych na działanie promieniowania jonizującego
  • Badanie ławników
  • Badanie kandydata do objęcia urzędu sędziego