Badania psychotechniczne


Badania psychotechniczne kierowane są do:

  • kandydatów na kierowców i kierowców zawodowych
  • instruktorów i egzaminatorów nauki jazdy
  • kierowców skierowanych przez policję (prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu, przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów karnych, spowodowanie wypadku drogowego)
  • osób wykonujących pracę wymagającą szczególnej sprawności psychofizycznej
  • osób wykonujących pracę na wysokościach