Konsultacje neurologiczne

Neurologia zajmuje się schorzeniami układu nerwowego, do których należą choroby ośrodkowego układu nerwowego (mózgu i rdzenia kręgowego), jak również choroby nerwów obwodowych (neuropatie, rwa kulszowa, itp.).

Choroby układu nerwowego mogą się rozwijać, jako schorzenia pierwotne (wywołane wadami rozwojowymi) lub wtórne (towarzyszące innym schorzeniom).


Niepokojące objawy:

  • bóle i zawroty głowy
  • kłopoty z pamięcią i koncentracją
  • zaburzenia świadomości
  • osłabienie siły kończyn

Kilkakrotne wystąpienie (na przestrzeni kilku dni) wymienionych powyżej objawów, nie powinno być bagatelizowane i należy udać się do specjalisty. Neurolog, na podstawie wykonanych badań ustali przyczynę trudności i będzie mógł zaproponować odpowiednie leczenie.

Badania takie to przede wszystkim obserwacje zachowania pacjenta, wywiad z nim, a następnie wykonanie badań diagnostycznych (EEG, EnEG, EMG, tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, itp.), które pomagają ustalić miejsce uszkodzenia układu nerwowego.